Sunday, 24 September 2017
A+ R A-

Prosedur Permohonan Penganjuran Program/Aktiviti Pelajar

  • - Sebarang penganjuran program/aktiviti sama ada di dalam atau di luar kampus perlu mendapat kelulusan dari Dekan Jabatan HEPA dan Naib     Canselor.
  • - Permohonan perlu mengemukakan kertas kerja dan surat permohonan dalam tempoh 3 minggu sebelum tarikh pelaksanaan.
  • - Semua permohonan perlu diisi dengan menggunakan borang Permohonan Aktiviti yang boleh didapati di dalam laman web HEPA.
  • - Kertas kerja mestilah mendapat sokongan dari Pengetua Kolej Kediaman dan Penasihat Program.
  • - Sekiranya program ditangguh, Permohonan  perlu dikemukakan surat makluman penangguhan dan dihantar ke Unit Aktiviti & Kemahiran Insaniah
  •   jabatan HEPA dengan mencadangkan satu tarikh baru,jika tidak kelulusan menganjurkan aktiviti akan terbatal.
  • - Permohonan perlu dikemukakann oleh YDP atau presiden atau Pengarah Program atau AJK Program, jika tidak permohonan tidak akan dilayan/ ditolak.