Sunday, 24 September 2017
A+ R A-

Prosedur Penubuhan Kelab & Persatuan Pelajar

  • membuat perbincangan dan mendapatkan bimbingan dengan penasihat Kelab & Persatuan dalam merangka kertas kerja penubuhan Kelab & Persatuan.
  • Kertas Kerja penubuhan perlu dihantar ke Jabatan HEPA dan akan disemak oleh pegawai dan Dekan Jabatan .
  • Kertas kerja akan dimajukan kepada Naib Canselor bagi mendapatkan kelulusan penubuhan Kelab & Persatuan.
  • Pelantikan Penasihat bagi tujuan memberi tunjuk ajar serta panduan kepada jawatankuasa sesebuah kelab & persatuan dalam mentadbir dan merancang aktiviti kelab & persatuan.
  • Penasihat terdiri daripada individu yang berhubungkait dengan kelab & persatuan.
  • Naib Canselor mempunyai kuasa mutlak dalam membubarkan atau membatalkan sesuatu penubuhan kelan & persatuan sekiranya kelab & persatuan melanggar mana-mana peraturan Universiti, Perlembagaan UniMAP, Akta AUKU 1971 (Pindaan 2009) dan kaedah-kaedah UniMAP (tatatertib pelajar)