Thursday, 18 January 2018
A+ R A-

Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

Kami beriltizam untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dengan meningkatkan kualiti pengurusan, tadbir urus dan perkhidmatan melalui:

1.       Proses permohonan yang berkaitan dengan Aktiviti Pelajar;

          a. Menyemak dan memproses Borang Permohonan Aktiviti Pelajar berserta Kertas Kerja Program yang diterima dalam tempoh :

                         I. Tiga Puluh (30) hari bekerja sebelum penganjuran program bagi peringkat dalaman universiti
                         2. 
Empat Belas (14) hari bekerja sebelum penganjuran program bagi peringkat dalam Negara
                         3. Seratus Lapan Puluh (180) hari atau Enam (6) bulan hari bekerja sebelum penganjuran                                program bagi peringkat Luar Negara 

          b. Menerima dan memproses tempahan penggunaan Prasarana, Logistik dan Peralatan :
                         1. Permohonan : Empat Belas (14) hari bekerja

2.       Proses permohonan berkaitan dengan Pinjaman dan Kebajikan Pelajar;

                         1. Menerima dan menguruskan penghantaran dokumen yang diterima daripada Pelajar kepada Agensi/Penaja yang berkenaan dalam tempoh Tiga (3) hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima.
                         2. Menyemak dan menguruskan penghantaran dokumen permohonan berkaitan kebajikan pelajar seperti Surat Jaminan Pelajar (GL) diterima dan diproses serta-merta pada sepanjang hari bekerja.Bagi GL yang diminta ketika hari cuti, akan diproses pada hari pertama bekerja.
                         3. Menerima dan menguruskan penghantaran dokumen seperti Khairat Kematian, Tuntutan Insurans kepada pihak berkenaan dalam tempoh Tiga (3) hari bekerja selepas dokumen lengkap diterima.
                         4. Memaparkan keputusan permohonan mana-mana Tabung Kebajikan UniMAP di dalam Portal Pelajar dalam tempoh Tiga Puluh (30) hari bekerja dari tarikh tutup permohonan yang telah ditetapkan.

 3.       Semakan dan memberikan maklum balas mengenai kehadiran pelajar dalam Program Teras Universiti (Pillars) dalam tempoh Lima (5) hari bekerja.

 4.       Maklum balas terhadap sebarang aduan yang diterima dalam tempoh Tujuh (7) hari bekerja.

 5.       Perkhidmatan Kaunter yang cekap dan efisien dengan melayan dan memberikan perkhidmatan kepada pelajar dalam tempoh kurang dari Lima (5) minit selepas tiba di kaunter.