Thursday, 18 January 2018
A+ R A-

Unit Kewangan & Inventori

Fungsi :-

  • - Membuat Perancangan dan Mengawaselia Perbelanjaan Jabatan dan Bajet Mengurus Tahunan Jabatan
  • - Penyediaan dokumen, memantau prestasi dan pematuhan kepada teguran Pengauditan Kewangan, Jabatan Bendahari serta Pekeliling Perbendaharaan.
  • - Membuat semakan kewangan kertas kerja dan pengurusan kewangan akaun-akaun khusus berkaitan aktiviti/program pelajar selain dari kelab/persatuan pelajar )
  •   Pusat Ko-Kurikulum, Pusat Kerjasama Industri & Agensi,Pusat Sukan,Pusat Hal Ehwal Antarabangsa dan PTJ-PTJ lain).
  • - Mengawalselia wang Panjar Jabatan.
  • - Pengurusan Aset dan Inventori-Perolehan,Pendaftaran,Pergerakan,pinjaman dan pelupusan.]
  • - Penyediaan Laporan Tahunan Kewangan
  • - Pengurusan Fail dan Rekod berkaitan Kewangan Jabatan