Thursday, 18 January 2018
A+ R A-

Unit Pembangunan Alumni & Sukarelawan

 

Fungsi:

  1.  Menyelaras dan mengemaskini pengkalan data Alumni melalui Sistem Maklumat eAlumni UniMAP.
  2.  Merancang, menyelaras dan melaksana program-program Alumni sama ada yang berbentuk ilmiah/santai.
  3.  Memantau pengemaskinian maklumat berkaitan alumni melalui media sosial tentang hebahan berkaitan      dengan peluang kerjaya dan program program Alumni.
  4.  Merancang, menyelaras dan melaksanakan cadangan penerbitan majalah Alumni UniMAP.
  5.  Memikirkan kaedah berkesan dalam menerapkan semangat sayang akan universiti di kalangan Bakal Alumni,  Alumni Muda dan Alumni Matang.
  6.  Meneruskan usaha dalam mengukuhkan elemen peradaban yang tinggi di kalangan alumni.
  7.  Membangunkan draf perancangan penubuhan Tabung Alumni.