Sunday, 24 September 2017
A+ R A-

Unit Latihan & Kepimpinan

Peranan dan Fungsi

  1. Menilai potensi diri pelajar 
  2. Mencungkil dan mengetengahkan bakat pelajar 
  3. Membina karakter pelajar 
  4. Membentuk personaliti pelajar sebagai pemimpin 
  5. Membentuk pemikiran pelajar ke arah misi & visi universiti 
  6. Membangunkan peribadi pelajar berteraskan patriotisme 
  7. Melahirkan elemen motivasi ke  arah kecemerlangan akademik & sahsiah 
  8. Mewujudkan pendekatan terbaik dalam mengharmonikan hubungan antara kaum menerusi program-program integrasi perpaduan 
  9. Mengenalpasti dan menilai aspek pembangunan pelajar dan mencadangkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan dan penambahbaikan 
  10. Mewujudkan dan membentuk mekanisme pemilihan pelajar dalam membantu pihak universiti membentuk barisan kepimpinan pelajar meliputi Majlis Perwakilan Pelajar (MPP), Majlis Penghuni Kolej-Kolej Kediaman (MPPK), Penbantu Pelajar Minggu Suaikenal (PPMS), Sekretariat Program-Program Pelajar-Universiti dan sebagainya.