Sunday, 24 September 2017
A+ R A-

Unit Kebudayaan,Kesenian & Bakat

Fungsi

  • Merancang dan menyediakan kemudahan, pelaksanaan dan pemantauan program kebudayaan serta kesenian bagi memperkembangkan bakat di kalangan pelajar UniMAP.
  • Melatih, mengelola dan menguruskan semua aktiviti kebudayaan dan kesenian antara universiti/IPTA untuk Pelajar.
  • Menyelaras hal-hal berkaitan penyediaan, penyelarasan dan pendokumentasi laporan aktiviti/kelab/persatuan untuk sebarang aktiviti kesenian, kebudayaan dan pembangunan pelajar.
  • Menyelia dan menguruskan aktiviti-aktiviti kebudayaan dan kesenian untuk pelajar dan kakitangan.

Perkhidmatan

  • Menganjurkan aktiviti berbentuk kesenian, kebudayaan dan pembangunan pelajar UniMAP.
  • Menyelaraskan dan mengendalikan segala aktiviti ataupun program berbentuk kesenian,kebudayaan dan pembangunan pelajar UniMAP.