Sunday, 24 September 2017
A+ R A-

Unit Inovasi & Antarabangsa

ungsi

  • - Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti-aktiviti peajar antarabangsa bersama Pusat Hal Ehwal Antarabangsa
  •   (CIA) dan Pusat Bahasa  Antarabangsa (CIL) UniMAP.
  • - Mengrekrut,melantik dan membimbing sukarelawan pelajar sebagai Rakan Pendamping Antarabangsa (RPA)
  • - Menjaga dan menguruskan kebajikan RPA mengikut keperluan program pelajar antarabangsa.
  • - Bekerjasama & menganggotai jawatankuasa dalam pelaksanaan pelajar-pelajar antarabangsa anjuran CIA&CIL
  • - Menguruskan keperluan logistik, fizikal dan dokumen berkaitan bagi sebarang permohonan oleh kumpulan,persatuan
  •   dan CIA berkaitan pelajar  antarabangsa.
  • - Menguruskan aktiviti"inbound"pelajar dari luar negara dan "outbound" pelajar ke luar negara.